Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Allmänt

Rosenkvarn AB, org.nr. 559179–3939 (”Rosenkvarn”) respekterar och värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) vill vi visa på vilket sätt Vi säkerställer hantering av dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Integritetspolicyn gäller dig som är registrerad kund hos oss. För att vi ska kunna erbjuda dig som kund vår tjänst behöver vi använda personuppgifter om dig.

Du som kund ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi på Rosenkvarn har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehöriga och otillåtet användande.

1.1 Vilka vi är

Rosenkvarn tillhandahåller en plattformsbaserad tjänst (”Tjänsten”) vid namn FarmUp som kopplar samman konsumenter med producenter för att möjliggöra enkla köpa av närproducerade och lokala råvaror.

2. Personuppgiftsansvarig

Rosenkvarn är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kontaktuppgifter till oss finns på vår hemsida farmup.se samt i vår App FarmUp.

3. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.  

4. Användningen av dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att bästa möjliga sätt tillhandahålla dig den tjänst vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för att tillgodose följande syften:

 • Administrera och tillhandhålla dig ditt användarkonto
 • Leverera varor i enlighet våra villkor och våra avtal med dig
 • Hantera kundserviceärenden
 • Erbjuda dig en personligt anpassad upplevelse av vår tjänst samt för att erbjuda dig anpassad information, förmåner och erbjudanden
 • Förhindra missbruk av vår tjänst och för att kunna utreda misstankar om det samt brott
 • Fullgöra enligt lag diverse rättsliga förpliktelser
 • Utveckla och förbättra vår tjänst

5. Personuppgifter som vi samlar in, varför samt behandlingar vi genomför

Aktivitet

Typ av personuppgift som vi kan hantera

Typ av hantering

Rättslig grund för hanteringen

Dina rättigheter

Lagringstid

Administrera och tillhandahålla användarkonto.

 • Användaruppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter från tidigare order
 • Uppgifter från hur tjänsten används

Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera ditt användarkonto.

Fullgörande av avtal.

Se punkt 9.

Sparas under hela avtalsförhållande och därefter upp till 12 månader efter det att du eller vi sagt upp avtalet.

Administrera beställningar.

 • Användaruppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter från order
 • Annan leveransinformation (t.ex. information till producenter)

Vi samlar in uppgifter för att dela dessa med producenter (tredje part) för att vi och producenterna ska kunna hantera dina beställningar och leverera varorna till dig.

Fullgörande av avtal.

Se punkt 9.

Sparas under hela avtalsförhållande och därefter upp till 12 månader efter det att du eller vi sagt upp avtalet.

Hantera kundtjänst ärenden med dig

 • Användaruppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift från tidigare order
 • Konversation mellan kund och kundtjänst
 • Ärendehistorik

Vi hanterar uppgifter för att kunna erbjuda dig en så god kundserviceupplevelse som möjligt och för att underlätta för dig.

Intresseavvägning. Vi bedömer att intresse att anpassa din besvara och ge dig adekvat hjälp väger tyngre än ditt intresse av att skydda dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot intresseavvägning avseende hantering av personuppgifter. Invänder du kommer vi enbart fortsätta använda personuppgifter om synnerliga skäl finns som väger tyngre än dina intressen.

Sparas under hela avtalsförhållande och därefter upp till 12 månader efter det att du eller vi sagt upp avtalet.

Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt att ge personlig upplevelse

 • Användaruppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift från tidigare order
 • Uppgifter från hur tjänsten används
 • Övriga demografiska uppgifter

Vi hanterar uppgifter för att erbjuda dig som kund en så bra upplevelse som möjligt använder vi dina uppgifter för att anpassa och ge information per post, e-post, sms och/eller notiser i din telefon. Även för att anpassa din upplevelse av vår Tjänst i Appen.

Intresseavvägning. Vi bedömer att intresse att anpassa din användarupplevelse väger tyngre än ditt intresse av att skydda dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot intresseavvägning avseende hantering av personuppgifter. Du har rätt att kräva att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Sparas under hela avtalsförhållande och därefter upp till 12 månader efter det att du eller vi sagt upp avtalet.

Skicka information och marknadsföring till dig

 • Användaruppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift från tidigare order

Vi använder dina personuppgifter för att skicka information och marknadsföring till dig. Detta inkluderar direktreklam.

Intresseavvägning. Vi bedömer att intresse att erbjuda personliga erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av att skydda dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot intresseavvägning avseende hantering av personuppgifter. Du har rätt att kräva att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Sparas under hela avtalsförhållande och därefter upp till 12 månader efter det att du eller vi sagt upp avtalet.

Utveckla vår tjänst

 • Uppgifter från hur tjänsten används

Vi använder information hur du använder tjänsten för att på så vis förbättra och utvecklar vår tjänst.

Intresseavvägning. Vi bedömer att intresse att analysera och förbättra tjänsten väger tyngre än ditt intresse av att skydda dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot intresseavvägning avseende hantering av personuppgifter. Invänder du kommer vi enbart fortsätta använda personuppgifter om synnerliga skäl finns som väger tyngre än dina intressen.

Sparas under hela avtalsförhållande och därefter upp till 12 månader efter det att du eller vi sagt upp avtalet.

Fullgöra rättsliga förpliktelser

 • Användaruppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter från tidigare order
 • Uppgifter från hur tjänsten används

Använder personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, det kan t.ex. vara produktansvar, ansvar enligt bokföringslagen.

Rättsliga förpliktelser


Sparas under hela avtalsförhållande och därefter upp till 12 månader efter det att du eller vi sagt upp avtalet.

5. Hur vi delar personuppgifter?
Vi delar nödvändiga personuppgifter med producenterna som behandlar beställningen och genomför leveransen. Detta är nödvändigt för att du som kund ska kunna få dina beställda varor och nödvändigt för dels FarmUp och dels för producenterna för att fullgöra de avtal som ingåtts.Vi delar nödvändiga personuppgifter med företag som vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla våra tjänster, bland annat Stripe som är betalningsplattformen och Google Firebase samt Google Analytics för förståelse av användningen av tjänsten.


6. Var kommer dina personuppgifter ifrån?
Personuppgifterna som vi använder oss av kommer ifrån att kunderna själva angett information och uppgifter i samband med registrering och under användningen av vår tjänst. När du som kund vill börja använda tjänsten måste du lämna vissa personuppgifter med oss vill du ej ange personuppgifterna kan du inte ingå avtal med oss och inte heller använda vår tjänst. 

 7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Så länge det behövs för att uppfylla syftet med insamlingen av personuppgiften sparar vi den. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga raderas dem ur våra system. Hur länge vi sparar dina personuppgifter framgår ur tabellen ovan. 

Finns det lagkrav eller annat allmänt intresse sparar vi dina personuppgifter enligt det.

8. Var använder vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används enbart inom EU/EES. 

 
9. Dina rättigheter
Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära och få utdrag över all information som finns tillgänglig om dig hos oss. Utdraget levereras sedan till dig i elektronisk form.

Rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att felaktig eller bristfällig information rättas eller kompletteras.

Radering av dina personuppgifter. Du kan när som begära att uppgifter om dig raderas varpå vi på Rosekvarn omgående raderar uppgifterna. Rosenkvarn gör vissa undantag det avser:

 • Personuppgifter som måste behållas för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse
 • Om du har en pågående order som inte är fullgjord än
 • Om du har ett pågående ärende med FarmUp eller Producenterna

Begränsning av användning. Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring – nyhetsbrev och erbjudanden och du kan vidare avregistrera dig från framtida utskick genom att följa instruktionen som finns längst ner i nyhetsbreven.

Du har rätt att invända mot användning av dina personuppgifter som vi behandla med stöd av intresseavvägning. Invänder du kommer vi enbart fortsätta använda de personuppgifter där våra skäl att använda dem väger tyngre än dina intressen.

10. Cookies

Vi använder oss av cookies/kakor på hemsidan och i Appen för att förbättra användarupplevelsen, förenkla inloggning och för att personalisera innehållet.
 

11. Förändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan föregående meddelande företa ändringar i Villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. Villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen. Den vid var tid gällande version av Villkoren som fanns publicerad för tidpunkten vid orderläggning är gällande för ordern

 

12. Kontaktinformation

Har du några frågor om denna integritetspolicy eller angående vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges på hemsidan farmup.se eller via Appen FarmUp.